102025405060708090

Landskabsarkitektfirmaet, Vand og Landskab blev oprettet i 2008 af Landskabsarkitekt, Ph.d. Maja Nikolajew med det formål at arbejde for en større forståelse og bevidsthed omkring vands æstetiske og rekreative betydning i bymæssige og landskabelige sammenhænge.

Vand taler meget direkte til vores sanser. Vandets udtryk kan variere i det uendelige og skabe forskellige og modsatrettede stemninger. Vandet kan virke både afslappende og gøre os eksalterede.  
Vandets afslappende virkning er i særlig grad blevet udnyttet i arkitekturen. Vi kender alle fornemmelsen af at glide ind i os selv og miste fornemmelsen af tid og sted, når vi er i tæt kontakt med vand. Den moderne livsførelse, byens larm og den hastige trafiks stressende indvirkning gør det aktuelt at udnytte vandet enestående evne til at virke beroligende.
Men på trods af arkitektoniske rammer med et højt æstetisk niveau, har ikke alle vandiscenesættelser denne tryllebindende virkning. I en Ph.d. afhandling ’ At læse vandet’, fra Kunstakademiets Arkitektskole (2003) har jeg undersøgt de arkitektoniske omgivelser som forudsætter vandets forskellige udtryk med henblik på at definere hvordan arkitekturiscenesættelserne påvirker vandet og indvirker på vores sanseapparat, vores krop og vores bevidsthedstilstand.